MENU

The Government

289
1

Divendres 20 de juliol · Plaça dels Estanys · Platja d’Aro · 23.30 h · Gratuït

Autodefinits com punk-soul

Nascuts fa 12 anys a Madrid, amb la clara idea de practicar un rock’n’roll robust, influenciat pels 70, àgil i emparentat amb la música negra i el punk-rock. En la seva particular mescla s’hi poden apreciar referències a MC5, The Dirtbombs, Dr. Feelgood o Radio Birdman, entre altres.